Общи условия / Условия за ползване

1. Определения
"Wort & Bild" или "Wort & Bild Verlag" е Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG.
„Здравни портали“ са всички портали на тема здраве, експлоатирани от Wort & Bild в Интернет, достъпни в момента на www.apotheken-umschau.de, www.senioren-ratgeber.de, www.diabetes-ratgeber.net и www. baby-und -familie.de. Здравните портали включват и подзони, разположени на тях.
„Потребители“ са всички посетители на здравните портали, т.е. както членовете, регистрирани на здравните портали за личната зона, така и посетителите, които са само на страниците на здравните портали, които могат да бъдат достъпни без регистрация.
„Правила и условия“ са общите условия на бизнеса за здравните портали и подзоните, разположени върху тях в този раздел.

2. Въведение
2.1. Валидност на условията
Тези условия се отнасят за използването на здравните портали, както и за всички подзони, разположени на тях. Общите условия на потребителя не се прилагат, доколкото те се отклоняват или противоречат на тези Общи условия. Тези условия могат да бъдат намерени на здравните портали под заглавие „Общи условия“.

2.2 Общи положения
Здравните портали са телемедия.
Потребителите имат възможност да коментират съдържание и да поръчват бюлетини. Регистрацията в личната зона ви позволява да се покажете в профил.
Wort & Bild предоставя техническата платформа. Ако Wort & Bild предоставя собствено съдържание за потребителите, те се маркират като такива.

2.2 Важна информация за употребата
Съдържанието на Word & Image на здравните портали има за цел да представи медицинските факти възможно най-изчерпателно и изчерпателно във форма, която непрофесионалистът може да разбере. В този смисъл отделните презентации естествено съдържат само обща информация, която не може да замести индивидуалната диагноза, съвет и лечение от лекарите. Следователно те не трябва да се използват за самостоятелно поставяне на диагнози или провеждане на лечение без консултация с лекар и фармацевт.
Що се отнася до информацията за употребата и дозировката на лекарствата на тези страници, тази информация съответства на състоянието на знанието към момента на публикуване, отбелязан с датата. Медицинската и фармацевтичната наука непрекъснато се развива. Изследванията и опитът в клиники и практики водят до нови прозрения.
Освен в случай на нарушение на съществени задължения, отговорността на Wort & Bild е ограничена до умисъл и груба небрежност. В случай на телесна повреда, отговорността не е ограничена.
Доколкото съдържанието от други уебсайтове или произведения на други създатели е достъпно на здравните портали на Wort & Bild - например съдържанието на здравни енциклопедии - и доколкото осиновяването е посочено от източници или препратки, създателят носи пълна отговорност за това съдържание. Wort & Bild внимателно подбра създателите на това съдържание или произведенията. Въпреки това не е извършен контрол на съдържанието, така че всякакви отговорности от страна на Wort & Bild за съдържанието са изключени.
Здравните портали съдържат и връзки към оферти от трети страни, които се поддържат от тях и чието съдържание не е известно на Word & Image. Wort & Bild предоставя достъп само до тези оферти и следователно не поема отговорност за тяхното съдържание. Независимо от това, Wort & Bild ще изтрие връзката към тези страници, ако узнае за незаконно съдържание там.
Освен това Wort & Bild не може да поеме никаква отговорност за приноса на потребителите. И в това отношение имаме работа с оферти на трети страни и по никакъв начин изрази от Wort & Bild Verlag. Въпреки това Wort & Bild си запазва правото да премахва публикации с обидно, клеветническо, нецензурно, расистко или незаконно съдържание.
Молим Ви да ни информирате незабавно по имейл, ако намерите такова съдържание в коментари или на свързани страници на трети страни.

3. Достъп и използване
Няма законно право на достъп и използване.

4. Регистрация
Потребителят гарантира, че въведените от него данни са верни и актуални. В случай на промени потребителят е длъжен да актуализира данните си в разумен срок.
Потребителят може да се регистрира само за себе си. Регистрация от трети страни не е разрешена.
Wort & Bild не може да определи със сигурност дали идентичността, дадена от регистриран потребител, съвпада с действителната му самоличност, т.е. дали информацията е автентична. Следователно Wort & Bild не поема никаква отговорност за коректността на информацията, предоставена от потребителите относно тяхната самоличност или за автентичността на потребителите.

5. Приложения; Наличност; Известия по имейл
Здравните портали включват различни приложения, които могат да се използват след регистрация. Потребителят може да създаде личен профил и да публикува коментари.

Wort & Bild се стреми да поддържа здравните портали достъпни по всяко време. Wort & Bild обаче не гарантира непрекъсната наличност и има право по всяко време да блокира здравните портали и приложенията, разположени на тях, изцяло, частично, като цяло или за отделни потребители или потребителски групи. Wort & Bild, ако е възможно, ще посочи планирани часове за поддръжка, които означават по-дългосрочна липса. Wort & Bild има право по всяко време да ограничи наличността на приложенията като цяло или достъпа до отделни приложения за определени часове.

Wort & Bild има право да изпраща автоматично генерирани имейли до регистрирани членове.

6. Задължения на потребителя
6.1 Принцип
Потребителят е длъжен да спазва приложимите закони, когато използва здравните портали и различните приложения, които могат да се използват след регистрация, и по-специално, да не нарушава правата на трети страни.
Потребителят е длъжен да предоставя достоверна информация при регистрация.
Потребителят е длъжен да пази своя потребителски идентификатор и парола в тайна. Ако потребителят узнае за злоупотреба с неговата идентификация, той трябва незабавно да информира Wort & Bild за това. В случай на злоупотреба, Wort & Bild има право да блокира достъпа незабавно. Потребителят носи отговорност за всяка злоупотреба, за която е отговорен.
6.2 Потребителски профил
6.2.1 Когато създава потребителски профил, потребителят трябва да предостави необходимата минимална информация. Всички други подробности не са задължителни.
6.2.2 Цялата информация, съдържаща се в профила, трябва да бъде достоверна.
6.2.3 Потребителят може да публикува своя снимка в своя потребителски профил. Разрешени са снимки, на които самият потребител е разпознаваем, както и рисунки, лога и графики. Ако потребителят публикува снимка, рисунка, лого или графика в своя профил, той гарантира, че е собственик на необходимите права за ползване.
6.3 Публикуване на съдържание
6.3.1 "Съдържание" по смисъла на тези условия е информация в най-широк смисъл, по-специално текстове, файлове, графики, изображения и връзки.
6.3.2 Потребителят се задължава да не публикува съдържание, което нарушава приложимото законодателство или тези условия.
6.3.3 По-специално, потребителят се задължава
• да не публикува съдържание, което съдържа неверни фактически факти;
• да не публикува обидно или клеветническо съдържание, независимо дали това съдържание се отнася до Wort & Bild, други потребители, модератори, служители на Wort & Bild Verlag или други физически или юридически лица;
• да не използва порнографско съдържание или съдържание, което нарушава законите за защита на младежта, нито да рекламира или предлага закони за порнография или защита на младежта;
• да не публикува съдържание, което представлява крамола;
• да се въздържат от неразрешено използване на съдържание или марки, защитени (по-специално от закона за авторското право, търговската марка, името, патента, дизайна или полезния модел);
• да не предприема или популяризира никакви действия, които нарушават законодателството в областта на конкуренцията, по-специално да не притеснява други потребители, като изпраща нежелани рекламни имейли;
• да не публикува съдържание, което съдържа правни услуги или данъчни съвети или други индивидуални съвети на трети страни или което се използва за реклама на такава услуга или съвет;
• да не публикува съдържание, което пряко или косвено рекламира продукти, услуги, политически партии или убеждения;
• да не публикува никакво съдържание, което е предмет на законово или договорно задължение за запазване на тайна;
• да не задавате връзки към други телемедиа с незаконно съдържание.
6.4 Използване на съдържание
Потребителят не може да възпроизвежда, разпространява, да предоставя публично достъп или да използва по друг начин съдържанието на здравните портали без съгласието на съответния носител на права. Това не се прилага, ако съответните действия са изрично разрешени в съответствие с приложимото законодателство. Публикуването на връзки в социални мрежи като Facebook, Twitter, Google+ или други мрежи е разрешено само ако е изключена възможността за прехвърляне на изображения, графики или илюстрации от свързаната публикация в изображението за предварителен преглед на публикацията, т.е. H. съответната функция е деактивирана в социалната мрежа.
6.5 Технически предпазни мерки
От потребителя зависи да създаде необходимите технически предпоставки за достъп до здравните портали; това важи по-специално за използвания от него хардуер и софтуер на операционната система, връзката през Интернет и използването на необходимия софтуер на браузъра.
В случай на техническо по-нататъшно развитие на платформата, използвана от Wort & Bild и нейните отделни компоненти, потребителят носи отговорност да предприеме необходимите мерки за настройка на използвания от него софтуер и хардуер.
Правилната използваемост на приложенията предполага, че системата на потребителя приема бисквитките, предадени от сървъра Wort & Bild Verlag. От потребителя зависи да направи подходящите настройки.
Потребителят е длъжен да вземе необходимите предпазни мерки, за да защити системата си, по-специално да използва текущите настройки за сигурност на браузъра, да извършва редовно архивиране на данни и да използва актуален софтуер за защита за защита срещу компютърни вируси и друг злонамерен софтуер .

6.6 Неизправности
Не се разрешават дейности, които нарушават или нарушават целостта и функционалността на приложенията или тормозят други потребители. Това включва, по-специално, нарушаване на мерките за сигурност, като използването или контрабандата на злонамерени програми и изпращането на нежелана поща до други потребители.
Ако потребителят узнае за дейности от типа, описани по-горе, или за каквото и да е друго използване на здравните портали, което противоречи на закона или договора, той трябва да докладва за това на Wort & Bild, като използва функцията, предоставена за тези случаи, или по имейл.

7. Приноси и коментари
Потребителят се задължава да публикува само публикации и коментари, които съответстват на темата на съответния здравен портал. Тонът трябва да бъде учтив и обективен. Фактическата критика е добре дошла, но личните атаки трябва да се избягват.
Потребителят носи пълна отговорност за публикуваните от него материали и коментари. Wort & Bild, неговите служители и модераторите не са задължени да проверяват приноса и коментарите за законосъобразност, коректност, актуалност или пълнота.
Wort & Bild, неговите служители и модераторите имат право да изтриват публикации и коментари, които нарушават тези условия за ползване, по-специално тези, споменати в раздел 6 и този раздел 7. В този случай Wort & Bild също има право да попречи на потребителя да публикува допълнителни приноси и коментари.
Публикуваните материали, коментари, мнения, информация и друго съдържание не отразяват мнението на Wort & Bild Verlag, неговите служители или модераторите. Те не възприемат приноса, коментарите, информацията и мненията на потребителите като свои собствени. Wort & Bild, неговите служители и модераторите не носят отговорност за друго съдържание или дейности на потребителите.

8. Права на Wort & Bild Verlag в случай на нарушение на задълженията
Wort & Bild има право да предприеме мерки срещу съответния потребител по свое усмотрение в случай на нарушения на законовите разпоредби или тези условия.
Wort & Bild си запазва правото да предприеме по-специално следните мерки и санкции, без да се засягат други права и претенции:
• Изтриване на приноси, коментари или друго съдържание, публикувано от потребителя;
• Изключване на потребителя от определени приложения;
• временно или постоянно блокиране на потребителя.
Ако потребителят е блокиран, по-нататъшното използване на здравните портали е забранено. Идентификаторът на потребителя е блокиран. Потребителският профил е деактивиран, за да не може повече да бъде достъпен от други потребители и се изтрива след период на съхранение от 90 дни, освен ако Wort & Bild се нуждае от тези данни, за да предяви искове срещу потребителя. На потребителя също е забранено да се регистрира отново.
Думите и картинките не са задължени да оправдават подходящи мерки и санкции.

9. Разрешение на Wort & Bild Verlag за извършване на промени
Wort & Bild си запазва правото временно или окончателно да прекрати или ограничи здравните портали, приложенията върху тях, които могат да се използват след регистрация, изцяло или частично.
Wort & Bild има право да прави промени в здравните портали по всяко време, по-специално да променя структурата, категориите и функциите, да създава наново, да променя или да ги премахва изцяло или частично.
Wort & Bild има право по всяко време да променя условията за публикуване на приноси и коментари от потребители. По-специално той има право да ограничи времето, в което могат да бъдат публикувани материали и коментари.

10. Права на Wort & Bild Verlag върху здравните портали
Потребителят признава, че здравните портали и приложенията, които могат да се използват след регистрация, са бази данни и бази данни i. С. срещу. §§ 4 Абс. 2, 87а Абс. 1 UrhG актове, които са в законната собственост на Wort & Bild Verlag. Свързаните компютърни програми са защитени съгласно §§ 69a и сл. UrhG. Съдържанието е защитено с авторски права в съответствие със законовите разпоредби.
Правата върху всички други елементи на здравните портали, по-специално правата за използване и допълнителни авторски права върху съдържанието и документите, публикувани от Wort & Bild, също са изключително собственост на Wort & Bild.
Марки, фирмени лога, други марки и бележки за защита, бележки за авторски права и други функции, използвани за идентифициране на здравните портали или отделни елементи от тях, не могат да бъдат премахнати или променени. Това важи и за разпечатките.

11. Предоставяне на права за съдържание, публикувано от потребителя
11.1 Потребителят предоставя Wort & Bild на съдържанието, публикувано от него на здравните портали по време на публикуване на неизключително, пространствено и неограничено съдържание, свободно прехвърляемо право на използване и експлоатация. Правото включва всички известни и непознати видове употреба.
11.2 Предоставянето на права върху съдържание, публикувано в личния профил на потребителя, по-специално върху снимки и текстове и информация, публикувани там, е ограничено във времето до срока на потребителския договор. Съответното съдържание ще бъде изтрито от Wort & Bild след приключване на потребителския договор.
11.3 Предоставянето на права върху публикации и коментари, които потребителят е публикувал, включително всяко съдържание, което може да съдържа, например звукови или графични файлове, е постоянно. Приносите и коментарите на потребителя ще бъдат анонимизирани след прекратяване на потребителския договор в съответствие с раздел 13.5 от настоящите ОУ.
11.4 Правото на Wort & Bild Verlag включва, по-специално, използване в рамките на здравни портали, други телемедиа и друго използване в електронни мрежи, включително Интернет и интранет, в рамките на услуги по заявка (услуги за търсене от всякакъв вид ), в рамките на приложения, поддържани от мобилни комуникации, в аудиовизуалния сектор, в контекста на цифрови медии и мултимедийни продукти от всякакъв вид, както и в печатния сектор.
11.5 Правото на Wort & Bild Verlag включва по-специално:
11.5.1 правото да се възпроизвежда, прави публично достъпно и разпространявано, т.е. правото на възпроизвеждане, публично достъпно и публично възпроизвеждане на съдържанието без ограничения, независимо от използваната технология, по-специално чрез цифрова интеграция в контекста на здравните портали и други телемедия;
11.5.2 правото да направи съдържанието достъпно при поискване, т.е.правото да запази съдържанието, да го направи публично достъпно, да го прехвърли на един или повече потребители във всички електронни бази данни, електронни мрежи за данни и мрежи за телекомуникационни услуги;
11.5.3 право на реклама, т.е. право на използване на съдържанието за реклама на здравните портали и други телемедиа или други оферти от Wort & Bild Verlag или трети страни, включително във всяка друга медия и извън интернет, по-специално в печатни медии .
11.5.4 право на публично съобщаване, т.е. право на публично възпроизвеждане на съдържанието за търговски или нетърговски цели посредством носители на звук, носители на изображения, носители на изображения и звук, мултимедийни носители и други носители на данни във всички формати, използване на всички аналогови и цифрови процеси и техники, включително правото на електронно и неелектронно акустично възпроизвеждане на текста;
11.5.5 правото на редактиране, т.е. правото на редактиране, превод, подреждане и извършване на други промени, включително правото да се публикува или използва редакцията и правото да се възпроизвеждат постигнатите резултати, от себе си или от трети страни, при спазване на морала права във всички медии, особено в печатните медии;
11.6 Предоставянето на права включва също частично използване на съдържанието, както и правото да се свързвате с други произведения и да ги използвате заедно с други произведения.
11.7 Wort & Bild Verlag има право да прехвърли правата, на които има право в съответствие с предходните параграфи, изцяло или частично, на трети лица временно или постоянно, без да получи допълнително съгласие и да предостави на трети лица временни или постоянни съответни права и за издаване на лиценз за упражняване на правата.
11.8 Правата, предоставени в съответствие с раздел 11 Wort & Bild, се предоставят и на правоприемниците на Wort & Bild Verlag.

12. Технически предпазни мерки

Wort & Bild има право да предприеме технически мерки за предотвратяване на използването извън разрешения обхват, по-специално за инсталиране на подходящи бариери за достъп. Потребителят не може да използва никакви устройства, продукти или други средства, които служат за заобикаляне или преодоляване на техническите мерки на Wort & Bild Verlag. В случай на нарушение от страна на потребителя, Wort & Bild има право да блокира достъпа на потребителя незабавно. По-нататъшните права и искове на Wort & Bild Verlag, по-специално искове за обезщетение, остават незасегнати.

13. Прекратяване, прекратяване на използването; Изтриване и анонимизиране
13.1 Потребителят има право да прекрати потребителския договор и по този начин членството си в личната зона на здравните портали по всяко време, без да посочва мотиви. За да направите това, функцията, предоставена на уебсайта, може да бъде извикана и съответната декларация може да бъде направена чрез щракване върху съответния бутон. Алтернативно, потребителят може да направи съответна декларация, като изпрати имейл или като изпрати писмено съобщение по пощата.
13.2 Wort & Bild има право да прекрати потребителския договор и по този начин членството на потребителя по всяко време, без да посочва мотиви със срок на предизвестие от 2 седмици до края на месеца.
13.3 Освен това Wort & Bild може да прекрати потребителския договор по важна причина по всяко време с незабавен ефект. Съществува важна причина, особено ако Wort & Bild е неразумно да продължи потребителския договор, като се вземат предвид всички обстоятелства по отделния случай и се претеглят интересите на потребителя и Wort & Bild Verlag. Важни причини са, по-специално, нарушението от страна на потребителя на законовите разпоредби, многократното нарушение на договорните задължения на потребителя и основателната загриженост, че поведението на потребителя може да наруши репутацията на здравните портали или Wort & Bild Verlag.
13.4 При прекратяване на потребителския договор, Wort & Bild гарантира, че потребителският акаунт, личният профил на потребителя, включително всички файлове с изображения, които може да са били настроени, както и други лични данни на потребителя, вече не могат да бъдат достъпни от други потребители и че те се изтриват след период на съхранение от 90 дни, освен ако Wort & Bild не се нуждае от тези данни, за да предяви искове срещу потребителя.
13.5 Публикациите и коментарите, които потребителят е публикувал преди прекратяването, остават - освен ако Wort & Bild не ги изтрие - все още публично достъпни след прекратяването. Не е възможно изтриване на името на потребителя от текстовете на приноса или коментарите.

14. Отговорност за дефекти; Отговорност за връзки
Отговорността на Wort & Bild Verlag за съществени дефекти и дефекти на правото на собственост е изключена, освен ако дефектът не е бил скрит чрез измама.
Wort & Bild няма никакво влияние върху настоящия и бъдещия дизайн и върху съдържанието на телемедия, комуникации или друга информация от други доставчици на услуги, свързани чрез връзки или по какъвто и да е друг начин. С това Wort & Bild изрично се дистанцира от дизайна и съдържанието на съответните телемедиа, комуникации или информация.

15. Задължение на потребителя да обезщети
15.1 Потребителят е длъжен да освободи Wort & Bild, неговите служители, модераторите и други агенти на Wort & Bild Verlag от всички искове, направени от трети страни срещу тях поради нарушаване на техните права чрез съдържанието, публикувано от потребителя на здравни портали или чрез каквото и да е друго Утвърждавайте незаконното използване на здравните портали от потребителя. Потребителят възстановява на Wort & Bild, неговите служители, модераторите и други помощни агенти всички разходи, направени поради нарушаване на правата на трети страни, включително разходите за правна защита по законоустановената ставка. Горните задължения на потребителя не съществуват, ако потребителят не носи отговорност за въпросното нарушение.
15.2 Потребителят е длъжен да предостави на Wort & Bild и модераторите незабавно, честно и изцяло цялата налична информация в случай на иск от трети страни и да предостави материали, необходими за разглеждане на исковете и защита.
15.3 Всички допълнителни права и претенции на Wort & Bild Verlag, нейните служители, модератори и други агенти на Wort & Bild Verlag остават незасегнати.

16. Ограничение на отговорността
16.1 Wort & Bild носи отговорност в рамките на законовите разпоредби за вреди, причинени от нараняване на живот, крайник или здраве, както и за вреди, причинени от умисъл или груба небрежност от страна на Wort & Bild Verlag, един от нейните законни представители или един от заместниците му.
16.2 Отговорността по Закона за отговорността на продукта, ако е приложимо, остава незасегната.
16.3 В противен случай всякаква отговорност от страна на Wort & Bild Verlag е изключена.
16.4 Горните разпоредби се прилагат mutatis mutandis по отношение на отговорността по отношение на възстановяването на пропилените разходи.
16.5 Горните разпоредби се прилагат и в полза на служителите на Wort & Bild Verlag, модераторите и други агенти на Wort & Bild Verlag.

17. Защита на данните
17.1 Wort & Bild събира и използва личните данни на потребителя, за да предоставя здравните портали в съответствие с приложимите законови разпоредби, по-специално разпоредбите на Общия регламент за защита на данните и Закона за телемедиа, в съответствие с декларацията за защита на данните на здравните портали и, ако е приложимо, в съответствие със съгласието, дадено от потребителя, за събирането и използването на неговите лични данни.
17.2 Видът, обхватът и целта на събирането и използването на лични потребителски данни са обяснени в декларацията за защита на данните, до която потребителите могат да имат достъп по всяко време чрез връзката „Защита на данните“.

18. Бъдещи промени в тези условия
18.1 Wort & Bild си запазва правото да променя разпоредбите на тези условия по всяко време и без мотивиране.
18.2 Ако потребителят възрази срещу промяната, Wort & Bild има право да прекрати правилно договорните отношения с потребителя за период от четиринадесет дни след получаване на възражението.
18.3 Настоящата версия на условията е публикувана на здравните портали и може да бъде достъпна там.

19. Общи разпоредби

Законът на Федерална република Германия се прилага изключително за всички спорове, произтичащи от или във връзка с тези условия, независимо от правната причина, но изключващи всички правни норми, които се отнасят до друга правна система. Тези условия се тълкуват по същия начин изключително съгласно германското законодателство.


20. Алтернативно разрешаване на спорове

1. Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове в Интернет на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Тази платформа служи като точка за контакт за извънсъдебно уреждане на спорове, произтичащи от онлайн покупки или договори за услуги, в които участва потребител.
2. Продавачът не е нито задължен, нито желае да участва в процедура за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен съвет.

актуализиран 11/11/2020