Лечение на COVID-19: какво е възможно?

Все още няма специфична терапия, която би могла да излекува инфекция с новия коронавирус. Какви възможности за лечение са налични в момента и какво се разработва