Рискови групи: защита на работното място

За членовете на рискова група релаксацията означава повишено внимание. Как можете да се защитите адекватно на работното място? Какви са задълженията на работодателя? Отговор дава професионален лекар

След решеното наскоро релаксиране на коронарните мерки, много хора, които са особено изложени на риск, питат: Как може рискът от заболяване да се съчетае с работата? Някои експерти призовават за специални разпоредби като продължаване на изплащането на заплати, ако личният риск е неоправдано висок и следователно служителят не може да продължи работата си.

Кой е особено изложен на риск на работното място?

"По принцип човек оценява както риска на самото работно място, така и индивидуалния риск на служителя. И двата са важни", казва професор Ханс Дрекслер, президент на Германското общество по медицина на труда и околната среда. V. Рискът на работното място се отнася до риска от инфекция при упражняване на работата.

Например в болница има много висок риск, когато има контакт с пациенти с COVID-19. Средният риск включва работни места с контакт с клиенти, където не може да се поддържа минималното разстояние от 1,5 метра. От друга страна, изглежда, че рискът е по-малък в офиса без контакт с клиент, ако се спазват необходимите мерки за сигурност.