Как да избегнем короналната инфекция, докато пеем

Поредица от тестове показаха: Освен разстоянието, постоянната вентилация е важна, за да се намали рискът от предаване на ТОРС-CoV-2. Което осигурява допълнителна сигурност

За да се избегне предаването на коронавирус по време на пеене, според проучване, хоровете трябва да се държат на добро разстояние един от друг и да проветряват репетиционната стая постоянно. При пеене, така наречените аерозоли, т.е. смеси от твърди или течни суспендирани частици, могат да бъдат изхвърлени на разстояние до един и половина метра напред. Това е открито от учени от университетските болници в Мюнхен и Ерланген в поредица от експерименти с Баварския радиохор (BR).

За репетиции на хора се препоръчва разстояние от най-малко два метра отпред поради аерозолните облаци, които се изхвърлят до един и половина метра, каза Матиас Ехтернах от Университета на Лудвиг Максимилианс (LMU) според съобщението. Значително по-малки диапазони на аерозолите бяха измерени отстрани, така че разстоянията от около един и половина метра са достатъчни тук. Във всеки случай обаче постоянното подаване на чист въздух е важно "за да се отстранят аерозолите от въздуха", подчерта Ехтернах.

Защитните маски при пеене не са опция

Следователно допълнителна сигурност може да създаде дялове между певците. Пеенето със защитна маска по принцип би намалило значително изтичането на частици. Според Echternach обаче носенето на защитни маски вероятно не е опция, особено за професионалните хорове, тъй като пеенето и звукът са съответно нарушени.

Вече има изследвания, занимаващи се с дифузията на капчици и аерозоли във въздуха. Например изследователи от Вашингтон анализираха заразата в хор и също стигнаха до заключението, че предаването се дължи на разстояние по-малко от два метра.

Височината на пробното пространство също е от значение - и елементарна хигиена

Според Кристиан Келер от Института по механика на течностите и аеродинамиката към Университета на Бундесвера в Мюнхен, не само разстоянието между певците на хор играе роля за евентуално предаване на корона вируса. Спазването на основните хигиенни правила и например височината на помещението за вземане на проби също са важни влияещи фактори.